Pielgrzymka jednodniowa do Częstochowy z okazji Uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej 26.08.2019 

*7.00- Wyjazd
z Wrocławia do Częstochowy.

 *11.00- Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej .

 *16.00- Czas wolny na zakup pamiątek, posiłek, odpoczynek.

 *12.05- Zwiedzanie Bazyliki Jasnogórskiej ,
Kaplicy    Cudownego Obrazu – czas na
modlitwę i zadumę, Wieczernik. Kolejno obejrzenie  ekspozycji w Sali Maryjnej, Muzeum Jubileuszu
600-lecia Jasnej Góry, w parku klasztornym kroczenie czternastoma stacjami
Drogi Krzyżowej, obejrzenie  pomników:
Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego i 
Augustyna Kordeckiego.

 *22.00-Planowany powrót .

 *18.00- Zbiórka i wyjazd do Wrocławia.

Cena 59 zł/os

 Cena obejmuje przy 45 osobach : 50 zł/osoba
-przejazd autokarem
-ubezpieczenie NNW i KL
– kawa i herbata w autobusie

Dodatkowo płatny –
posiłek 10 zł/os.